Preventive examination

Preventive inspection means:

 • assessment of the health status of people of all ages
 • early diagnosis of any existing disease
 • take care of yourself and your health
 • know yourself

Thanks to progress in the medical world, it is now possible to prevent many diseases from the beginning using various methods. In this way, high treatment costs are not incurred. Furthermore, any condition can be prevented early by regular examinations in several areas of medicine.

Thanks to the preventive examination, it is possible to determine in advance which areas individuals are at risk and what the chances of diseases are. Many conditions can be detected during this examination and prevented even before they are active in the body. It is also important that even people with no health problems have general protection.

Important information:

We will be happy to help you and offer a solution to your problem or your dream idea!

Each client is unique and has an individual situation in the field of health or aesthetics (appearance). For this reason, after consulting about his problems and needs, our specialists will propose the most suitable solution – the type of procedure or treatment and the time schedule, in case it is necessary to undergo the procedure or treatment more than once.

If you are interested in learning more, please contact us on phone number 00421 905 928 302, via the contact form or at the email address info@aladiva.sk.

Zdravotná prehliadka pre ženy do 40 rokov

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Všeobecné vyšetrenie

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Snímka pľúc (laterálna)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • USG brucha, kompletné
 • USG prsníka (obojstranné)

C) PATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču amikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedientácia
 • Bilirbín (priamy)
 • Biliubín (celkový)
 • AP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12

Health examination of women over 40 years old

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Všeobecné chirurgické vyšetrenie
 • Kardiologické vyšetrenie

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • pľúcna grafika (laterálna)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • ECHO
 • USG brucha, kompletné
 • USG prsníka (obojstranné)
 • Mamografia
 • USG štítnej žľazy

C) PATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • vápnik
 • horčík
 • močovinový dusík v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • Voľný T4
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • vitamín B12
 • železo
 • Schopnosť viazať železo
 • Test na skrytú krv v stolici

Zdravotná prehliadka pre mužov do 40 rokov

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Urologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Dermatologické vyšetrenie

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Snímka pľúc (laterálna)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • USG brucha, kompletné

C) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartátransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12

Zdravotná prehliadka pre mužov nad 40 rokov

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Urologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • ORL vyšetrenie
 • Kardiologické vyšetrenie
 • Dermatologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie výživy a stravovania

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, hrudník, kontrastné
 • EKG (elektrokardiogram)
 • ECHO
 • USG brucha, kompletné
 • Ultrazvuk štítnej žľazy

C) KLINICKÉ TESTY

 • Uroflowmetria
 • Test sluchu

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • glukóza (sýtosť)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • Fosfor
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • T3 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12
 • Folát (kyselina listová)
 • Železo
 • Schopnosť viazať železo
 • CA-19-9
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • AFP (alfa-feto proteín)
 • PSA, celkový (prostatický špecifický antigén)
 • PSA (zadarmo)
 • Testosterón, celkom
 • Test na skrytú krv v stolici

Prémiová prehliadka pre ženy

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Všeobecné vyšetrenie
 • Kardiologické vyšetrenie
 • Dermatologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie výživy a stravovania

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, hrudník, kontrastné
 • CT, srdce, hodnotenie vápnika (meranie kostí)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • ECHO
 • USG brucha, kompletné
 • USG prsníka (obojstranné)
 • Mamografia
 • USG štítnej žľazy

C) PATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • glukóza (sýtosť)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • Fosfor
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • T3 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg (chemiluminiscencia alebo podobne)
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12
 • Folát (kyselina listová)
 • Železo
 • Schopnosť viazať železo
 • CA-125
 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • AFP (alfa-feto proteín)
 • Test na skrytú krv v stolici

Pediatrická prehliadka pre deti od 0 do 5 rokov

 • TSH
 • T3 zadarmo
 • T4 zadarmo
 • CA-125
 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Fosfor
 • Chlór
 • Horčík
 • Kyselina močová
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Feritín
 • Železo

Pediatrická kontrola pre deti od 5 do 16 rokov

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Pediatrické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Otolaryngologické vyšetrenie

B) KLINICKÉ TESTY

 • Čistá tónová audiometria

C) RÁDIOLOGICKÉ TESTY

 • Snímka pľúc (laterálna)
 • USG brucha, kompletné

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Hemogram
 • Železo
 • Schopnosť viazať železo
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Kultúra, Moč
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • Mikroskopia stolice
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • Glukóza (Pôst)
 • Celkový cholesterol
 • Vitamín B12
 • Folát (kyselina listová)
 • dusík močoviny v krvi (BUN)

Cardiology control

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Kardiologické vyšetrenie

B) KARDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Echokardiografia (ECHO)
 • EKG (elektrokardiogram)

C) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Hemogram
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST aspartáttransamináza
 • Sodík
 • Draslík
 • Kreatinín
 • TSH
 • Glukóza
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy

Kontrola na Covid – 19

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Pulmonologické vyšetrenie

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, hrudník

C) KLINICKÉ TESTY

 • Test funkcie dýchania

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Celkový počet protilátok proti Covid-19 (SARS-CoV-2).
 • Feritín
 • D-dimér (kvantitatívny)
 • CRP
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • Kreatinín (SÉRUM)
 • dusík močoviny v krvi (BUN)

Kontrola bolesti hlavy

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Neurologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie zraku

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • MRI, mozog, bez kontrastu

C) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Sedimentácia
 • Hemogram

Kontrola menopauzy

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Všeobecné vyšetrenie
 • Vyšetrenie psychológa

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, srdce, hodnotenie vápnika
 • Mamografia (bilaterálna)
 • USG prsníka (obojstranné)
 • USG štítnej žľazy

C) PATOLOGICKÉ TESTY

 • Cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Triglyceridy
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Sedimentácia
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Celková bielkovina (SÉRUM)
 • Albumín (SÉRUM)
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Kreatinín (SÉRUM)
 • Vitamín B12
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Folát (kyselina listová)
 • Reumatoidný faktor (RF) (turbidimetrický)
 • CRP (nefelometrické alebo turbidimetrické)